Складове под наем или строителството им

skladoveПовишеното търсене на складове под наем е пряко свързано с ръста на стокооборота. Днес от складиране се нуждаят тонове стоки, ежедневно постъпващи във всички големи градове. Някои компании ползват складова база и в по-малки селища. Нуждата от складове под наем превишава предлагането. Това обстоятелство се явява притегателен център за големите предприемачи и компании с по-малки ресурси. При правилно и находчиво прилагане бизнеса със складове под наем цени може да осигури добри доходи. За да се прави бизнес със складове е необходимо да се построят собствени помещения.

Съвременните технологии позволяват за кратко време да се построи складова база, отговаряща на европейските стандарти.

Когато се вземе решение да се дават складове под наем като форма на бизнес има смисъл да се говори само за строителство на собствено помещение. За да може склада бързо да се изплати и да започне да носи доходи, е необходимо да се намалят разходите за строителство. Те зависят от типа на конструкцията ( бетонно монолитно строителство или металоконструкция ) и от вида на самия склад.

За да се определи какво складово помещение е необходимо да се построи и да се обмисли ще бъде ли то изгодно, трябва да се проведат маркетинг проучвания в района и задължително да се състави бизнес план за склада, където да бъдат посочени първоначалните и постоянни разходи, рентабилността на проекта и срока на изплащане.

При строителство на слкад е необходимо да се знае, че изграждането му от леки металоконструкции е по-скъпо от бетонно монолитно строителство. Всеки вид строителство има своите преимущества.
Най-голямо търсене на складове под наем има около границите на града. На тези складове наемите са по-ниски, има добри транспортни връзки и може да се наеме голяма площ в съвременните им помещения.
За предприемачите най-големият плюс на извънградските складове е по-евтиното строителство в сравнение примерно с такова в центъра. Главното предимство е близостта до магистрала и добър достъп до пътища.
Строителството и оборудването на складовете изисква големи вложения. За това е неоходимо да се знае не само как ще се построи, но и колко ще струва. В стойността на проекта влизат цените на: площта за строежа; строителството; създаване на инфраструктура; складово оборудване ( зависи от нивото на предполагаемите услуги ).

Бизнесът със складове под наем е доходен и устойчив. Има отлични перспективи за развитие и се препоръча от специалистите като добър вариант на инвестиции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>