Daily Archives: 30.03.2016

Биомаса и биопродуктивност

biomass

Биомаса се нарича съвкупността от организми ( живи и неживи ) в екосистемата. Тя може да бъде изразена числово, а така също в тегловни единици или енергийни калории. Биопродуктивност – това е скоростта на производство на биомаса. В нейното производството участват продуценти – организми, които чрез фото- или хемосинтеза натрупват потенциална енергия във вид на органични вещества, създадени от минерални ...

Read More »