Енергийна ефективност

Производство на пелети – доброто гориво

Дървото има клетъчен строеж и за това в необработен вид обемното енергосъдържание на дървата за отопление е по-ниско. За получаване на дървесно гориво с висока калоричност се прилага пресоване, в хода на което под действието на високо налягане и нагряване се пресоват всички кухини. За производството на пелети най-широко приложение намират цилиндричните преси.

Read More »