Отпушване на канали с хидродинамична машина

New Sewerage Installation

Канализационната система се нуждае от редовно почистване. Тук не става дума, че стопанинът решава да почисти тръбопровода след като се е появил неприятният мирис от сифоните. Отпушване на каналите може да се направи с ръчна вакум помпа, гъвкав маркуч или с използване на специални химически препарати. Всички тези средства само отпушват определени места, но не и цялата канализация. Професионалното отпушване ...

Read More »