Важният избор –домоуправител


Домоуправителят е човекът, който поема отговорността за поддържането на общата собственост. Той е този, който следи за спазването на вътрешния ред в кооперацията. Ето защо неговият избор е много важен.

От това какъв управител сте си избрали ще зависи живота ви в кооперацията. При правилен ибор вие ще се радвате на тишина и спокойствие, ще ви бъди чисто и светло. За чистотата на общите части – стълбище, мазе, за тяхното осветление домоуправителят намира решение. Той плаща за чистач, редовно внася дължимите суми за ток, вода, асансьор. Разбира се, за да се направи всичко това е необходимо всеки един собственик да внесе навреме дължимите суми за месечната вноска.

Ако това не се прави от собствениците изборът на управител на общата собственост ще бъде провален. Няма как някой да се съгласи да си губи времето, а да не получава елементарно съдействие от съкооператорите си – просто да си внесат дължимите такси. За да имате съвестен и отговорен домоуправител, който да осигурява нормални условия в кооперацията, е необходимо да оказвате съдействие.

Всеки е наясно, че все по-тудно се намира съгласен човек за такъв огромен товар. Пишем товар, защото това е изпълнение на много задачи, загуба на лично време само с една цел – да служи на общите интереси, а за самия управител няма никаква полза. Наложително е на общото събрание за избор на отговорник за общите части да се посочат задълженията на всеки един собственик, а не само да се изисква създаване на нормални условия във входа.

Домоуправителят се справя с много задачи – води домовата книга, завежда всички приходни и разходни документи, свиква общо събрание, отчита всички документи, предлага спешните ремонти и още много други. При наличие на асансьор той се грижи за безаварийната му работа, наблюдава спазването на договора от страна на фирмата по поддръжката му.

Както се вижда задълженията са много и се иска много време за да се изпълняват. Ако вие не направите правилен избор, то всичко това няма да се свърши. В кооперацията няма да са платени сметките за ток, вода, чистач, асансьор, а това ще доведе до хаос вуъв входа. Междусъседските разправии ще бъдат безкрайни, защото правилника за вътрешния ред няма да се спазва.