Димитър Белелиев – професионален път и иновации

Vibro Health+ на Димитър Белелиев е истинска иновация за родния енергиен сектор

Vibro Health+ е истинска иновация в родната енергетика. Това е революционен продукт, система за обезопасяване дейността и работата на служителите в енергийните центрове на страната. Самата система навременно сигнализира за пораждащи се вече повреди, както и за стари „травми“ на отделните машини, като с първите такива сигнали специалистите могат да предотвратят значително големи щети и дори жертви. Vibro Health+е е толкова иновационна система, че през изминалата година тя спечели наградата за Иновативен продукт на 2015 в сферата на енергетиката. Създател на система е добре известният в страната ни експерт в областта и председател на БЙТПП Димитър Белелиев.

Димитър Белелиев – професионален път

Димитър Белелиев е виден роден експерт в областта на енергетиката. На 46 години, той вече два пъти е заемал ръководна позиция в своята сфера. През 2002 година става председател на Съвета на директорите в ЦЕРБ – Централна енергоремонтна база. А малко по-късно, през 2014 година, Белелиев получава и честта да заема позицията на Председател на Контролния съвет (КС) на Сдружение с нестопанска цел „Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ Гласът на българския бизнес”. За тези от вас, които не знаят, КРИБ представлява най-голямата организация на едрите и средни предприятия в България.