Допирните точки слушател – музикант

Всяка музика характеризира културата, която я е измислила и която я свири като част от нейния живот. В 21 век обаче, ние като слушатели и потребители на музика сме със сетива, които са научени да смилат всичко музикално. Чрез устройствата за слушане на музика, тя е само на едно пусково копче от нас, при това музика от всички познати стилове на света, всичко, което на нас ни харесва и сме избрали. Това обаче може да е израз на една криза, от която много трудно може да се излезе. Постоянната употреба на музика може да изхаби нейната сила и потенциал.

Има разлика обаче между слушателя и музиканта. Първият може да избира всичко и дори да си позволява критика, докато вторият донякъде е ограничен в своята професия. Защото професията музикант е трудна, тя изисква много самотни часове на подготовка и желязна дисциплина, за да може да се влезе в смисъла на всяка музикална стилистика. Това особено важи за съвременния музикант, който някак си трябва да е способен да свири много повече различни стилове, за да може да съвпадне с това, което искат меломаните.

 Разликата между слушателя и музиканта е голяма и в отношението към музиката. Слушателите имат властта да избират. Музикантите се потапят в музиката толкова много, че тя е част от живота им. Само един музикален тон за тях значи толкова много, колкото за един слушател е песен, която обича. Музикантите, от силата на тяхната позиция, могат да обвинят всеки слушател, във всеки един момент, че не разбира музиката. Това създава конфликт, защото за труда, който са положили музикантите много често получават критики от хора, които не разбират музиката, а само я потребяват за лични цели.

Музиката обаче  е толкова богато и силно средство за общуване между хората на различно ниво, че тя може да превърне във всеки един момент един слушател в музикант и обратното. Така разликата между тях се размива и силата на музиката си проличава във въвличането на всеки. Така допирната точка между слушателя и музиканта се превръща самото музикално изкуство.

Източник: https://musicshopbg.com/