Неизчерпаемите задължения на домоуправителя


Закона за етажната собственост изисква всяка кооперация да има домоуправител. Желаещите за тази длъжност непрекъснато намаляват и често фективно се вписва някой в протокола от общото събрание. Това не е полза за никой, защото трябва да се намери човек, който да поддържа общите части.

Задълженията на управителя на кооперацията са много и изискват системна работа. За да се поддържа чистота в общите части е необходимо да се наеме чистач, за което са нужни средства. Това е лесно, ако всеки собственик навреме внася своите месечни задължения. При наличие на пари в общите части ще бъде чисто и светло. Само с налични пари домоуправителят плаща всички общи сметки. Необходимо е освен за чистач да се внасят суми за ток, вода, асансьор.

Нужно е да се сключи договор с фирма за поддържане на асансьора в изправност. Всеки е готов да протестира, че асансьорът не работи, но не се замисля за ежемесечната вноска. Трябва всеки собственик да не забравя, че има отговорност за доброто състояние на общите части и нормалните отношения в кооперацията. Не са малко случаите на междусъседски разправии, стигащи и до полицейска намеса.

Домоуправителят не трябва да губи времето си в разрешаване на междусъседски спорове, а само да съблюдава спазването на правилника за вътрешния ред. Той свиква общото събрание, за да направи отчет за своята дейност, а наред с това да се разработи график за ремонтите в кооперацията. Собствениците определят реда на ремонтните дейности като се съобразяват с тяхната важност.

Правят анализ на състоянието на щрангове, покрив, входна дограма и преценят от къде да се започне. Много е важно и отговорно собствениците да проумеят необходимостта на всеки неизбежен ремонт, за да се направи навреме. Всеки закъснял ремонт носи лоши последствия след себе си.

За да се справи с всички тези задължения, домоуправителят отделя много време. Това вече е проблем, защото малко са хората, които са готови да работят за общото благо за една благодарност. Общите части трябва да работят в полза на всеки един и това изисква някой да се грижи за техническата изправност, чистота и безопасността. Липсата на желаещи да се отдадат за общото благо създаде условия за развитие на нов бизнес – професионално управление на общата собственост.