Зацепване на двигатели / синхронизатори за двигатели

Зацепване на двигатели

Никога не трябва да се започва смяна на ролки и ремъци, без да се познават особеностите на вида двигател, върху който се работи. Всеки елемент от амтомобилния двигател се подчинява на строго определени правила на зацепване. Така например, зацепването на автоматичната скоростна кутия става като се зацепват 4-те бутала на едно ниво по средата на цилиндъра. При зацепването валовете трябва да са освободени, за да не се подпре и счупи клапанът.

При зацепването на двигателя се развиват свещите и се бръква с парче тел в два съседни цилиндъра, например първи и втори, за да се ориентираме къде точно се намират буталата. Двигателят трябва да започне да се върти бавно в такава посока, че двойката бутала, които са по-високо от другата двойка да започнат да слизат надолу. Едновременно вървят буталата на първи (този до маховика) и четвърти цилиндър, като другата двойка са втори и трети цилиндър. В отвора на двигателя се поставя штифт, който започва да се бута към маховика, докато потъне и блокира въртенето. Самото въртене на автомобилния двигател трябва да се извършва съвсем леко, без да се усеща осезаемо съпротивление. Ако коляновият вал удари на твърдо и спре да се върти, преди штифтът да е застанал на място, трябва да се завърти в обратна посока, докато се фиксира штифтът. След това се завъртат разпределителните валове, докато съвпаднат белезите и се поставя ангренажният ремък. След като ремъкът се опъне, штифтът леко се издърпва от маховика, така че да може да се завърти двигателят. Стартерът не трябва да се използва! Не трябва да се усеща никакво съпротивление, след това маховикът се фиксира още веднъж, проверя се наново дали всичко е точно с белезите и се издърпва штифтът.

Пример за необходимостта от зацепване на двигател е следният случай: при смяна на гарнитура се изпуска веригата, след което при завъртането на коляновия вал буталата опират в клапаните. За да се отстрани проблемът, необходимо е двигателят да бъде зацепен.

Автор: webselo.com