Как направихме смяна на щрангове във входа


Семейното ни жилище е в кооперация в центъра на голям град. Жилищната сграда е строена преди около 60 години. Всички тръбопроводи са изградени с метални тръби, което след толкова много години на ползване има и своите последици. Влоши се качеството на водата, а до горните етажи достига след дълго изчакване. Проблемите с канализационната система са все по-чести и това ни застави да направим смяна на щранговете.

На общо събрание на собствениците взехме решение да се направи смяна на хоризонталните и вертикални тръби от абонатната станция до последния етаж и домоуправителят се зае с търсенето на подходяща фирма и изгодна оферта. Фирмата беше намерена бързо, защото в интернет има достстъчно предложения. Специалистите ни обясниха, кои са най-подходящите тръби за нови щрангове и какви са техните предимства и недостатъци.

За смяната на щранговете ще се ползват тръби от полипропилен, които са най-търсените към момента заради редицата им предимства. Те са леки и удобни за работа, имат добър външен вид и гладка повътхност. Гладката вътрешна повърхност няма да позволи задържане на отпадъците, а това ще позволи нормално оттичане на отпадните води и нормално движение на студена и топла вода. Най-важното предимство на полипропиленовите тръби е това, че те не корозират. Корозията е причина за всички повреди по металните тръби. Получените шупли създават условия за течове и наводнения, а ръждата задържа всички отпадъци и причинява запушване на каналите.

Работниците се оказаха много съзнателни и отговорни. В рамките на един работен ден бяха сменени всички щрангове и на всеки щранг се постави спирателен кран, който улеснява работата по тях. Без вода остана входа ни за кратко време и цената, която платихме за услугата беше по нашите възможности. След приключване на работата по смяната на щранговете всички строителни отпадъци и старите метални тръби бяха почистени и извозени от фирмата.

Сега всички във входа сме доволни от смяната на щранговете. Нямаме проблем с топла и студена вода, а канализацията работи безотказно. Инвестицията в този ремонт ни осигури спокойствие и комфорт в семейството. Всичко това реших да споделя с вас – собственици на жилища в стари кооперации, за да ви насоча вниманието към смяна на щрангове и да изразя своята радост от постигнатото.