Как смяната на щрангове влияе върху качеството на питейната вода?

Едва ли можем да си представим ежедневието си без достъп до чиста питейна вода. Но често водоснабдяването се превръща в основен проблем на големите, космополитизирани градове в световен мащаб.

Неизбежната амортизация на сградите и водоснабителната система са главните причини за влошаване качеството на питейната вода. Едно от най-изгодните и ефективни решения на този проблем е професионалната смяна на щрангове.

Съдържанието на микроелементи във водата, предназначена за битови нужди е регулирано чрез нормативните разпоредби в страната и ЕС. Тревожни са данните, че балансираните химични и физични показатели на водата могат да бъдат нарушени на локално ниво, или с други думи, тръбопроводната система на дадена сграда е във влошено състояние.

В този случай отговорността да се погрижим за собственото си здраве и личната си собственост е в нашите ръце.

Щранговете представляват комплект от три успоредни вертикални тръби и спирателни кранове в жилищна сграда. Предназначението им е да подават топла и студена вода във всеки един апартамент.

Проблемите с тях възникват след определен период на експлоатация, когато по вътрешната им страна се натрупват замърсявания, микрофлора,която влияе върху качеството на питейната вода, амортизация на метала, податливост на промени в температурата на околната среда и др.

Именно поради тези причини във фокуса на инженеринговите проучвания попадат производствените материали за щрангове и техният дизайн.

Последните ноу-хау процедури и производствени практики доказват лабораторно и практически високото качество на новите щрангови системи.

Смяната на старите щрангове с нови е изключително достъпно, тъй като водоснабдителната система е причислена към общите части за даден блок или кооперация и отговорността за поддръжката е споделена между всички живеещи в жилищната сграда.

Така смяната на щрангове става мотивирана не само от необходимостта от качествена вода, но и от достъпността на услугата.

Не е за пренебрегване и естетическият аспект при смяна на щрангове, тъй като новите модели притежават по-изчистен и модернизиран дизайн от старите.

Ако желаете, дори може да скриете видими щрангове в кухнята или банята чрез свободата и креативността, която ни предоставя стиловият плурализъм при съвременния интериорен дизайн.

Повечето фирми предлагат комплексни професионални услуги за смяна на щрангове и подобрения по водопроводната система на жилищните сгради с гаранция между 10 и 20 години, което превръща еднократните ремонтни дейности в инвестиция с дългогодишна възвръщаемост.