Отпушване на канали с хидродинамична машина

New Sewerage InstallationКанализационната система се нуждае от редовно почистване. Тук не става дума, че стопанинът решава да почисти тръбопровода след като се е появил неприятният мирис от сифоните. Отпушване на каналите може да се направи с ръчна вакум помпа, гъвкав маркуч или с използване на специални химически препарати. Всички тези средства само отпушват определени места, но не и цялата канализация. Професионалното отпушване на каналите и почистване на канализацията привежда системата в състояние, отговарящо на всички технически изисквания и напълно се възстановява проходимостта на тръбопровода по цялата му дължина.

За професионално отпушване на каналите и почистване на канализацията се използват няколко метода, изискващи използването на специално оборудване и добри специалисти.

За почистване на канализационната система се използва специална хидродинамична машина. Нейният принцип на действие е достатъчно опростен. В тръбопровода се подава вода под налягане. Тя разрушава и отделя отложените по стените мръсотии. Налягането, с което се подава водата, варира в достатъчно широк диапазон. Този метод осигурява отпушване на каналите от всякакъв вид замърсители. При това не се нарушава целостта на тръбопровода.

Хидродинамичната машина премахва отлаганията по стените на тръбите, натрупали се в резултат на тяхната експлоатация. След това напълно се възстановява пропускателната способност на канализационната система. Освен това след такова професионално отпушване на каналите и почистване на системата всички елементи – сифони, тръби, са по-малко податливи към образуване на отлагания. Така се удължава срока на експлоатация на системата. Хидродинамичният метод е започнал да се прилага за почистване на канализацията в средата на миналия век като допълнение на механичното отпушване на каналите. Сега широко се използва като самостоятелен начин и се прилага както за вътрешни, така и за външни канализации.

Хидродинамичното почистване с успех се използва и при промиване на водопроводи,отоплителни системи и промишлени тръбопроводи.

Съществуват два вида хидродинамични машини:
– Едрогабаритни агрегати, за платформа на които се ползват камионите. Тези се използват за почистване на външни комуникации.
– Малогабаритни преносими устройства – използват се за почистване на вътрешни канализационни мрежи.

Комплектоването на тези устройства съществено се различава в зависимост от модела, фирмата производител и цената им. Общите неща, които се включват в устройството са: резервоар за вода, мощна помпа, двигател, специални дюзи и дълги щанги за почистване. Допълнително машината може да бъде окомплектована с филтри, пистолети за високо налягане, метална рамка на колесника за транспортиране, инструменти за почистване на отворите, регулатори на работното налягане.