Почистване на септични ями – биологичен метод

След изграждане на септичната яма е необходимо да се вземат мерки, позволяващи продължителен срок на нейната експлоатация.

Едно от мероприятията, осигуряващо продължително ползване на ямите, е периодично почистване на септичните ями. Ето и основните правила на обслужване:

– Почистване трябва да се прави най-малко веднъж в годината.

– При приключване на почистването на септичните ями е необходимо да се остави около една пета от натрупаната утайката на дъното, за да се обезпечи напълване на ямата с анаеробни бактерии.

– При липса на самостоятелна тръба за утайката в конструкцията на ямата, за решаване на въпроса с почистването трябва да се ползва специализирана техника или вакуумна дренажна помпа. Изпомпването на утайката се осъществява през предварително оставена тръба в капака на ямата.

– В съвременните модели промишлено производство септични ями е предвидено автоматично отделяне на утайката. Тези модели са снабдени с контейнери за събиране на утайката, която се подава с помпа. В този случай процеса на чистене се състои само в смяна на пълния контейнер с празен.

За решаване проблема с почистване на септичните ями се използват биологични методи. На пазара могат да се срещнат много препарати с надпис „ бактерии за септични ями”. Използването на такива бактерии позволява значително да се намали количеството на утайката, следователно ще се намали броя на почистване на септичните ями и ще се икономисат средства, необходими за разплащане с фирмата за почистване.

Ако в системата е монтиран биологично активен филтър за септичната яма, трябва да се ползват специални биопрепарати за почистване и да се спазват следните правила:

– бактериите са живи организми, за това е необходимо да имат нормални условия за живот. Да се обезпечи постоянно постъпване на отпадъчни води в ямата. Ако в продължение на две седмици няма постъпили отпадъци, колониите бактерии могат да загинат.

– Химичните препарати оказват пагубно действие на бактериите. В случай, че попадне препарат, съдържащ хлор или друг химичен елемент, то трябва да се добави нова партида бактерии, за да не се спира работата им. Така трябва да се постъпи и ако на повърхността се е образувала твърда кора. Добавянето на активни бактерии ще предотврати преливането и ще помогне да се избегне непредвидено чистене на камерата.

Правилното ползване на септичната яма осигурява безаварийно ползване и не допущане на скъпо струващи ремонти.