Производство на пелети – доброто гориво

Дървото има клетъчен строеж и за това в необработен вид обемното енергосъдържание на дървата за отопление е по-ниско. За получаване на дървесно гориво с висока калоричност се прилага пресоване, в хода на което под действието на високо налягане и нагряване се пресоват всички кухини. За производството на пелети най-широко приложение намират цилиндричните преси.

Плътността на пресованото гориво може да достигне 700 кг/куб.м. В хода на пресоването протичат следните процеси:
– материалът се подлага на високо налягане от страна на пресата;
– триенето между частиците , а така също и между частите и пресата води до нарастване на температурата;
– като следствие на високата температура и налягане клетъчната структура се разрушава;
– лигнинът от дървесината се размеква и слепва пресованите частици.

Така получените пелети имат следните предимства:
– благодарение на ниската си влажност и високата калоричност те са лесни за транспортиране и съхранение;
– сухите пелети не се разлагат под действието на гъби и бактерии и могат дълго да се съхраняват;
– еднаквата влажност и размер позволяват точно регулиране режима на горене.

Производството на пелети се състои от четири етапа:
1. Сушене на суровината.
Влажността на суровината за пелети зависи от условията на съхранение. До пресоването тя трябва да е около 12 %. Влажният материал не позволява слепване на частиците.
2. Надробяване
Суровината за производство на пелети е нееднородна по размер.Това налага нейното хомогенизиране и за това обикновено се използва механична дробилка.
3. Пресоване на пелетите с матрични преси.
4. Охлаждане
Пелетите излизат от пресата горещи и следва да се охладят за складирането им.

Лесното им пакетиране позволява гъвкава система на разпределение, която обезпечава ефективно снабдяване на големи и малки потребители.

Благодарение на оптималния избор на технологичните решения и избора на оборудване с необходимите технически характеристики, производството на пелети осигурява получаване на гориво с високо качество.

Системата за управление на производството на пелети обезпечава стартиране, спиране, регулиране и настройки на оборудването за получаване на нужните параметри за процеса на работата. Системата за управление така също осигурява защита на двигателя от прегряване.

До колкото пелетите са пригодни за използвани в котели с автоматизирани системи на зареждане и горене, те са напълно конкурентни в качеството си на алтернативно гориво.