Трамплин към спасението – църковен брак


Благословия за брачния живот в християнската вяра е тайнството Венчание. Когато двама души се обичат и желаят пътят им да бъде общ, то те решават да сключат църковен брак. Това е възможност за прерастване на отношенията между влюбените в духовни.

Съвместният живот между двамата е нещо ново, реалност непозната за тях и за преодоляването на различията е нужно разбирателство, а вярата в Бог ще им помогне да се справят. Божията помощ е нужна точно за това – да укрепва общия им път. Не трябва да се забравя, че Бог не създава отношения, а дава сили за укрепването им. Не може хора да влизат под венчило с надеждата след това да се появи любовта и обичта, да се изгради нещо ново без те самите да се опитат да променят начина си на живот.

Църковнният брак е за християните, а не за хора, решили да го сключат, защото и други го правят. За такива хора е нужен само засвидетелстване на желанието за създаване на семейство само в гражданската служба.

За встъпване в църковен брак е нужно да се спазват редица изисквания. Задължително е да има сключен граждански брак. Двамата съпрузи да са християни и да нямат роднинска връзка. Освен това има периоди, през които не е разрешено Венчание. Това са периодите на пост за големите празници Великден, Петровден, Богородица и Коледа. Забрана има и по времето на Задушниците.

За подготовка на този толкова важен за семейството обред е нужно да се свържете с избран от вас свещеник. Със свещеника ще поговорите за вашите мотиви за църковен брак, за това какво е нужно за самия обред, за неговото протичане. За това тържество има редица важни моменти – осигуряване на кумове, пръстени за размяна, гости. Попитайте предварително може ли да се снима в храма, защото в някои храмове има забрана за това.

С приключване на обреда по тайнство Венчание започва нов живот за семейството. Те заедно с Божията благодат ще градят основите на своя дом, ще създават и възпитават в християнските добродетели своите деца. Пътят на съвместния живот няма да бъде лесен, но преминаването на припятствията ще става с Божията помощ.