Хидродинамично отпушване на канали

Моментът на запушване на канализацията създава на хората много неприятности и проблеми. Обикновено собствениците започват да прилагат различни начини за отпушване на каналите. В основата на тях са използването на ръчна вакуум помпа, стоманен тел или спирала, както и химически препарати. Общият недостатък на всички тези методи е, че те осигуряват само временен резултат, възстановяват проводимостта на тръбите за определен период от време.

Има един начин за отпушване на каналите, който възстановява проводимостта на тръбите в пълния размер и канализацията е в състояние, отговаряща на всички съществуващи изисквания и норми. Това е хидродинамичният начин за отпушване на каналите.

Сред много от хората е разпространено мнението, че за хидродинамичното почистване на канализацията е необходимо оборудване с внушителни размери, а използването му е възможно само за тръби с голям диаметър. Това не е така.

В действителност хидродинамичните машини за отпушване на канали са с различна мощност и размери. Например, машината, необходима за почистване на канализационните тръби у дома, спокойно може да се пренесе в багажника на лек автомобил. Освен това хидродинамичното почистване се прилага при тръби с диаметър от 5 да 100 см, което отново отстранява изградения стереотип.

Стойността на този начин също не е висока, независимо от сложността на запушването.

Почистването на тръбопровода се извършва с подаванена в него на вода под налягане. За всеки вид запушване се избира устройство, което осигурява различен диаметър и налягане.

Различните видове отпадъци – твърди и течни, различни мазнини (растителни, животински),остатъци от сапун, косми и други, се отстраняват от тръбите с подадената вода под определено налягане.

Съвременното отпушване на канали и почистване на канализационната мрежа с хидродинамичния начин има редица предимства. Сред многото от тях са и:
– бързо и качествено почистване;
– гарантирано запазване доброто състояние на тръбопровода;
– внимателно промиване на тръбите със завихряне на водата.

Екологично безопасен метод е в следствие на това, че не се използват химикали, които могат да повредят тръбите и да нанесат вреда за здравето на човека. Прилагането на хидродинамичния начин на почистване на канализацията е възможно при всички варианти на сложност и при температури под нулата в случай, че е възникнал проблем в следствие на замръзнала вода.

Обърнете внимание, че този начин на промиване на канализационната система е много по-евтин, от колкото да се смени тръбопровода, което също може да се отчете като предимство на метода.