7 топ неща около регистрацията на една фирма, независимо от конкретната дейност.

Company-registration5Решението за първи стъпки в нов бизнес и стартиране на нова фирма е изключително важно и трябва да е съпроводено със задълбочено планиране и анализиране. Не е за подценяване цялата бюрокрация, с която трябва да се справя всеки тръгнал по този „маршрут“

Ако и вие сте предприемач, който търси алтернативи в това как да направите регистрация на фирма ви вълнува, то има 7 топ неща, които трябва да знаете:

1. Правна форма на дружеството – тук всички възможни варианти се свеждат до ЕТ, ЕООД, ООД, АД, ДЗЗД, СД и още няколко не така масово използвани. Различията във всяка една правна форма, освен такси и процедури при регистрирането, са свързани с данъчно облагане, счетоводно обслужване, осигуряване, административна ангажираност, специфични правни форми. При всички тях се предлагат качествени професионални услуги и консултации от лица юристи и счетоводители.

2. Избор на име за фирма – изборът на име, при регистрация на нова фирма се прави от самия собственик. За целта се проверява дали името е свободно. Подобна справка може да се изведе и от електронната система. Когато такова не е ангажирано се заплаща такса, която възлиза на 50 лв. за запазване и необходимите документи биват входявани по ред. По време на проверката, освен дублиране се прави проверка на идентичност в изговаряне. В реда на проследяване на име на фирма се следи за идентичности. Такива не позволяват регистрация на фирма. Например едно тире или удължаване на словосъчетание, прави двете имена почти идентични, а това не е разрешено по закон. В тези случаи се отхвърля заявлението за втората регистрация на фирма.

3. Регистрация на капиталово дружество (такива са ЕООД и ООД и т.н.), се налага откриване на набирателна сметка с капитал. Изискванията за такова в банката най-често са да се изписва: „Удостоверение за внесен в банката капитал”. За него винаги се взима допълнителна такса, която е до 40 лв. по издаването му. Изготвянето му става в рамките на един работен ден.

4. Електронно подаване на документи при регистрация на фирми – то е свързано с притежание на електронен подпис. Таксата, която се заплаща в тези случай е 50% от обичайната цена, което ще рече, че собственика на ново регистриращо се дружество спестява известна сума. Последната може да се покрив в закупуването на карточетящо устройство и смарт карта с електронния подпис, които важат за 1 г.

5. Подаване документи за регистрация на хартиен носител може да се извърши във всяка териториална дирекция на Агенция по впивания, на територията на цялата страна.

6. Срок за регистрация на нова фирма – Агенцията по вписванията разглежда документите в срок 3 раб. дни. Самата регистрация на фирма може да се проверява онлайн в Агенцията.

7. Фирмен печат – това е първото нещо, което се изисква, след като регистрирането на фирмата е извършено.

Избор на счетоводна кантора за вашия бизнес

Намирането на счетоводна кантора за вашата фирма може да се окаже голямо премеждие за всеки нов бизнес.

Съществуват насоки, които могат да са от полза за всеки новобранец в бизнес, всеки решил да стартира регистрация на фирма или собственик на вече съществуваща фирма, която се нуждае от нови счетоводни услуги.

На първо време предвидете дали се нуждаете от счетоводни услуги.

Изборът на счетоводна кантора: наемане на фирма за счетоводители

Много предприемачи, които стартират собствен бизнес започват от началото самостоятелно. С времето всички отговорности за данъци, счетоводство, както и останалата част от финансовите функции се струпват и трябва да се потърсят специалисти, които да са в плюс за бизнеса не само, когато става дума за подаване на декларации, но с по-дълъг срок по прилагане на данък, бизнес планиране, изграждане на мрежи и дори лично данъчно планиране.

Преди да намерите най-подходящите счетоводни услуги, проучете наличните счетоводни фирми и счетоводители в региона.

Съвсем малките фирми нямат наличен обем на финансови сделки и това изискват наемането на непълно работно време или пълен работен ден. От определящо значение за бизнеса е неговото финансово състояние. Ако може да си го позволите наемането на счетоводител за осчетоводяване на всяка фактура, касова бележка и книга преди края на фискалната година е добра идея. Наемането на счетоводна фирма предлагаща консултации е добър ход за всеки по-голям бизнес.

Регистрацията на фирма може да отнеме по-малко, ако се извърши от професионална фирма. Такава може да спести значително време и финанси, които са ценен ресурс.

Счетоводна фирма обикновено се занимава със следните счетоводни функции:

Регистрация на фирма

Подготовка на декларация за данъците

Подготвяне на финансови отчети, включително отчета за паричните постъпления, отчет за доходите и баланс

Анализ и решаване на проблеми, консултации и съвети

„Всяка компания има своите различия“, а всеки собственик на бизнес може да разпростре обхватът на работа, да сключва нови сделки, но това е отговорност. Такава най-често се консултира със счетоводител.

Предвидете факта, че добър данъчен експерт, може да спести средства на компанията.

Когато бизнесът расте, приходите стават по-сложни, значи е време да се планирате наемане на счетоводна кантора.

Консултирайте се с професионалисти, независимо дали сега ще регистрирате фирма или вече имате такава.

Високо ниво на счетоводни услуги изисквания и компенсация на размер на фирмата, отговорности, тип индустрия. Научете повече за управлението на счетоводителите и потърсете най-добрата кантора за счетоводни услуги онлайн.